Gyakori kérdések

Mi a különbség a tolmácsolás és a fordítás között? 
A tolmácsolás az elhangzott szöveg szóbeli áttétele a forrásnyelvről a célnyelvre.
A fordítás egy szöveg írásbeli áttétele a forrásnyelvről a célnyelvre.

Miért tart egy fordítás elkészítése olyan hosszú ideig?
A fordítás elkészítésének időtartama a kiindulási szöveg minőségétől, nehézségi fokától és hosszától függ.
Általánosságban a következő érvényes: 1 átlagos megfogalmazású A4-es oldal fordítása kb. +/- 2 óra összes munkaráfordítást igényel. Ezen kívül azonban azt is figyelembe kell venni, hogy legtöbbször eltart egy pár napig, amíg egy fordításhoz hozzá lehet kezdeni, hiszen előtte még korábbi határidőkre elkészítendő fordítási megbízásokat kell teljesíteni.

Miért kerül a fordítás olyan sokba?
Egy fordítás ára alapvetően a kiindulási szöveg hosszától függ. Ausztriában az a szokás, hogy a fordításokat szabványos sorok alapján számítjuk fel. Egy szabványos sor 55 karakterből áll szóközökkel együtt. Minél több szaktudást igényel egy fordítás, annál magasabb egy szabványos sor ára.
Rövid terjedelmű fordítások esetén gyakran átalányárat határozunk meg az időráfordításra. (Minél rövidebb tehát a fordítás, annál magasabb a ráeső időráfordítás a megbízások kezelésében).

Tudok németül. Magam is elkészíthetem a fordítást?/ Saját magam is tudok tolmácsolni?
Nem! Két nyelv ismerete még nem elegendő ahhoz, hogy valaki képes legyen fordítani/ tolmácsolni. Két kezünk van, s ez mégsem elégendő ahhoz, hogy képesek legyünk zongorázni. Vagy másként fogalmazva: Vezetne Ön egy Michelin-csillagos éttermet csak azért, mert tud főzni?
A hivatásos tolmácsok és fordítók rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal, és olyan speciális technikákat alkalmaznak, melyeket ideális esetben egy fordítástudományi egyetemi képzés során szereztek meg.

Mi a hiteles fordítás?
A hiteles fordítás végén hitelesítési záradék szerepel, valamint egy hites bírósági tolmács bélyegzőlenyomata és aláírása (további információk a „Ki a bírósági tolmács" címszó alatt talál), és bíróságok, valamint hatóságok előtti felhasználás céljára készül. Kizárólag különlegesen képzett, levizsgáztatott és minősített fordítóknak szabad hiteles fordításokat készíteni (lásd lent: „Ki a bírósági tolmács?”.

Ki a bírósági tolmács?
A teljes megnevezés így szól: „általánosan felesketett és bíróságilag certifikált tolmács". Bírósági tolmácsok illetékesek arra, hogy bíróságok és hatóságok előtt tolmácsoljanak és hiteles fordításokat készítsenek. Ezt a jogosultságot egy vizsga teljesítésével szerzik meg, és minden esetben öt évre érvényes. Az érvényesség abban az esetben hosszabbítható meg további öt évre, ha az illető igazolja, hogy rendszeresen végez tolmács és fordítói tevékenységet a bíróság és a hatóságok számára, valamint továbbképzéseken vesz részt. A szigorú vizsga, a professzionális tevékenység és az állandó továbbképzés szavatolja a bírósági tolmácsok munkájának magas minőségét.

Magam is fordítok. Hitelesíteni tudja a fordítást az Ön bélyegzőjével?
Bizonyos körülmények esetén igen. Még pedig abban az esetben, ha a fordítást felülvizsgáltam és átdolgoztam. Ez azonban legtöbbször körülményesebb és ezzel egyben költségesebb is, mint ha saját magam készítettem volna el professzionálisan a fordítást (lásd fent: „Tudok németül. Magam is elkészíthetem a fordítást?”).