Jogi fordítás

A jog szabályozza az emberek együttélését, és az embereknek szükségük van a nyelvre is ahhoz, hogy szabályozzák az együttélésüket. Mint jogi területen dolgozó nyelvi közvetítő a nyelv és a jog csatlakozási felületén tevékenykedek. 

Jogi szakszövegek fordítása különös követelményeket támaszt a fordítókkal szemben. A jogi szövegek a mindenkori jogrendszerben gyökeredző, sajátos jogi szaknyelven íródnak. Az egyes országok jogrendszerei részben jelentős eltéréseket mutatnak.

Jogi szakszövegek minőségi fordításához kiváló nyelvi és fordítási hozzáértés mellett elengedhetetlen a különböző jogrendszerek és azok sajátos jogi terminológiájának ismerete.

A szöveg jelentéstartalmát kell átültetni egy másik nyelvbe.

Tehát a jogi szakszövegek fordítása egyrészt a forrásnyelven íródott szöveg alapos értelmezését feltételezi, másrészt pedig a célnyelvi kifejezések gondos mérlegelését és gyakorta magyarázatát, körülírását követeli meg.